Pioneering jubileum event

Ter ere van het 10-jarig bestaan van Pioneering, organiseerde Pioneering de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST. Diverse partijen vroegen (innovatieve) oplossingen voor zeven verschillende vraagstukken.
Onder andere Waterschap Vechtstromen zocht voor de regio naar een oplossing waar bedrijven en burgers samen actief schouders zetten onder klimaatadaptatie in de stad.
Bufferblock deed binnen deze categorie mee aan de uitdaging van Waterschap Vechtstromen: Regenwater goed afvoeren.
Tijdens het Jubileumevent van Pioneering op 5 juli 2018 werden werden de winnaars bekend gemaakt.
Binnen deze categorie was het Bufferblock de winnaar, maar viel net buiten de prijzen van het evenement.

De jury, bestaande uit Marjet Rutten (voorzitter), John van der Vegt, Netty Wakker, Miriam
Luizink en Evelien Bras, schreef het volgende over Bufferblock in het juryrapport:
Vraagstuk: Klimaatactieve stad, Waterschap Vechtstromen
Inzending: Innovatieve en duurzame oplossing voor waterberging in het stedelijk
gebied (Bufferblock)
Plek rangorde: 3
Motivering
De innovatieve en duurzame oplossing voor waterberging in stedelijk gebied is een technisch simpel en
goed uitgewerkte oplossing (ook visueel gezien). Het lijkt een mooie en betaalbare vervanging van de
bestaande infiltratiekratten. Er is gezocht naar een oplossing voor een brede doelgroep. De jury vraagt zich
wel af of die doelgroep (met name particulieren) de oplossing ook zal toepassen. De doelgroep zelf is tot op
heden niet betrokken bij de oplossing, daar ligt nog een uitdaging.

Afbeeldingsresultaat voor PIONEERING LOGO

De jury zag de volgende pluspunten in toepassing van Bufferblock:
• Praktische oplossing die aansluit op de vraag om een smart environment.
• Deze oplossing betreft een innovatieve en duurzame oplossing voor waterberging in het stedelijk
gebied en draagt daarmee bij aan een betere leefomgeving, waarbij, naast overheden, bedrijven en
burgers zelf actief maatregelen kunnen treffen. (Smart environment)
• Simpele en goed uitgewerkte oplossing met mooie voorbeelden.
• De oplossing is al goed doorgerekend.

De jury geeft het team van Bufferblock ook enkele adviezen mee:
Om het initiatief ook als burgerinitiatief te laten slagen, is het raadzaam om nog met veelverschillende particuliere partijen te spreken. Ook kunnen de voordelen van toepassing van de Bufferblock voor het human capital verder onderzocht worden.

Het team van Bufferblock neemt de adviezen van de jury ter harte.
Na het evenement wordt samen met Vechtstromen en partijen uit de regio de mogelijkheid onderzocht of Bufferblock kan worden toegepast in het stedelijk gebied.