Innovatie Proeftuin Diergaarde Blijdorp geselecteerd voor de WOW-prijs

Onlangs selecteerde Platform WOW 8 innovatieve projecten voor de WOW-prijs van 2021. Elk van de projecten zijn geselecteerd omdat ze door hun wil of lef inhoudelijke vernieuwing mogelijk maken. Ook de Innovatie Proeftuin in Diergaarde Blijdorp is geselecteerd. Zij realiseerden afgelopen jaar een zeer duurzaam project waardoor er per jaar ruim 9 miljoen liter water gezuiverd en hergebruikt kan worden. 
Stem nu op dit unieke duurzaamheidsproject!

In 2014 is de samenwerking voor de proeftuin begonnen met veel onderzoek van studenten en wetenschappers om inzicht te krijgen in het watersysteem en de waterkwaliteit van de Dierentuin. Deze onderzoeken hebben geleid tot concrete acties voor de Diergaarde en opdrachten/projecten voor start-ups en structurele monitoringscampagnes door studenten en onderzoekers. De projecten zijn ooit klein begonnen, maar zijn inmiddels door diverse samenwerkingspartners uitgegroeid tot volwaardige projecten die bijdragen aan een klimaatadaptieve en duurzame infrastructuur binnen Diergaarde Blijdorp.

Afgelopen jaren zijn door implementaties vanuit de proeftuin het watersysteem én de waterkwaliteit verbeterd. Op dit moment werkt Blijdorp we aan het laatste stuk voor een circulerend watersysteem met als doel een zelfvoorzienend systeem. In 2020 is gestart met de aanleg van een klimaatbestendig plein in de diergaarde om regenwater op te vangen. Met de bouw van een biofilter is het systeem in 2021 klaar voor gebruik.