Oplossingen

Het Bufferblock systeem is modulair en flexibel in de aansluitmogelijkheden. Daardoor kan het systeem in diverse situaties toegepast worden. Hieronder is een overzicht van de mogelijke toepassingen van het Bufferblock systeem.

Als infiltratie systeem wordt regenwater via water doorlatende verharding (of via een straatkolk) opgevangen in de holle ruimtes van de blokken, waarna het water via de ondergrond infiltreert in de bodem. Door de hoge sterkte van de blokken is de benodigde gronddekking minimaal. Voor een gemiddelde verkeersklasse volstaat een totale gronddekking van slechts 23 cm.

Hierdoor kan er zeer veel water geborgen worden in de eerste 68 cm onder het straatniveau. De Bufferblocks hebben een capaciteit van 266L/m². Inclusief de capaciteit van de bovenliggende straatlaag is het dus mogelijk om ca. 350L/m² te bergen in slechts 68 cm diepte.

In combinatie met een geotextiel (woven) met een zeer open structuur (O90 > 300 µm), geeft het Bufferblock zekerheid dat het Bufferblock systeem voldoende waterdoorlatend blijft gedurende de totale levensduur.

Indien het niet wenselijk of mogelijk is om regenwater naar de bodem te laten infiltreren, kunnen de Bufferblocks geplaats worden op een waterdicht geomembraam met een beschermdoek, waarna het geborgen regenwater vertraagd afgevoerd wordt.

Ook kan er voor gekozen worden om het geborgen water te hergebruiken. Hiervoor worden de Bufferblocks geplaatst op een waterdicht geomembraam met een beschermdoek, waarbij een put met een pomp wordt aangesloten op het Bufferblock systeem.

Voor het geval dat het niet wenselijk of mogelijk is om water via een waterdoorlatende verharding in het Bufferblock systeem te leiden, kan er voor gekozen worden om een straatkolk direct op het Bufferblock systeem aan te sluiten.

Door een straatkolk met zeef en zandvang toe te passen wordt voorkomen dat er vervuiling in het Bufferblock systeem terecht komt.

Een ander mogelijkheid is om een straatkolk zonder filter aan te sluiten via een aparte zeef en zandvangput op het Bufferblock systeem.