Oplossingen

Het Bufferblock systeem is modulair en flexibel in de aansluitmogelijkheden. Daardoor kan het systeem in diverse situaties toegepast worden. Hieronder is een overzicht van de mogelijke toepassingen van het Bufferblock systeem.

Als infiltratie systeem wordt regenwater via een straatkolk met zandvang opgevangen in de holle ruimtes van de blokken, waarna het water via de ondergrond infiltreert in de bodem. Door de hoge sterkte van de blokken is de benodigde gronddekking minimaal. Voor een gemiddelde verkeersklasse volstaat een totale gronddekking van slechts 23 cm.

Hierdoor kan er zeer veel water geborgen worden in de eerste 68 cm onder het straatniveau. De Bufferblocks hebben een capaciteit van 271L/m². Inclusief de capaciteit van de bovenliggende straatlaag is het dus mogelijk om ca. 365L/m² te bergen in slechts 68 cm diepte.

In combinatie met een geotextiel (woven) met een zeer open structuur (O90 > 300 µm), geeft het Bufferblock zekerheid dat het Bufferblock systeem voldoende waterdoorlatend blijft gedurende de totale levensduur.

Voor een gebied met veel vervuiling is er de optie om nog een extra zeef en zandvangput tussen de straatkolk en het Bufferblock systeem toe te passen.
 

Ook kan er voor gekozen worden om het geborgen water te hergebruiken. Hiervoor worden de Bufferblocks geplaatst op een waterdicht geomembraam met een beschermdoek, waarbij een put met een pomp wordt aangesloten op het Bufferblock systeem.

Indien het niet wenselijk of mogelijk is om regenwater naar de bodem te laten infiltreren, kunnen de Bufferblocks geplaats worden op een waterdicht geomembraam met een beschermdoek, waarna het geborgen regenwater vertraagd afgevoerd wordt.

Het is ook mogelijk om regenwater in het Bufferblock systeem te leiden via een waterpasserende verharding. Wel wordt er aangeraden om minimaal 1 straatkolk nog aan te sluiten op een veld Bufferblocks.