Opening Waterstraat

Boven de Bufferblocks wordt de kraan opengedraaid. Liters water vallen als een extreme regenbui op de waterpasserende bestrating, zo naar de innovatieve waterberging van Bufferblock.
Zelfs na een aanhoudende bui van een uur staat het water niet op de straat. De eerste extreme test  voor de Bufferblocks tijdens de opening van de WaterStraat blijkt succesvol!

De zomer is het seizoen voor stortbuien. Straten staan blank, riooldeksels komen omhoog, en tunnels veranderen in onbegaanbare waterbakken. Het veranderende klimaat en de toenemende verstening van steden dragen ertoe bij dat fikse buien steeds vaker tot overlast leiden. Ondernemers ontwikkelen oplossingen voor berging en zuivering van het water. Maar werken die wel echt wanneer het begint te hozen?

Op de GreenVillage, op de zuidelijke campus, is een proeftuin ingericht met een dozijn verschillende oplossingen voor een klimaatbestendige stad. Na de opening vanmiddag, door deltacommissaris Wim Kuijken en dijkgraaf Michiel van Haersma Buma (Hoogheemraadschap van Delfland), zullen ondernemers hun oplossingen demonstreren.

Een van de oplossingen het Bufferblock zal hier het komende jaar getest worden. Samen met verschillende hogescholen waaronder Hogeschool Rotterdam en Amsterdam wordt de werking van het Bufferblock systeem getest. Samen met het team van Bufferblock gaan studenten van de hogescholen diverse metingen uitvoeren op het gebied van waterberging en -infiltratie. Het team van Bufferblock zal de resultaten van het systeem op deze website publiceren. De uiteindelijke resulaten van alle systemen worden gepubliceerd in een landelijk onderzoek: De infiltrerende stad.